Quy hoạch 84 khu dân cư huyện Long Thành

Quy hoạch 84 khu dân cư huyện Long Thành

                  Huyện Long Thành quy hoạch xây dựng nhiều khu dân cư

Theo UBND tỉnh, trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, H.Long Thành sẽ có 84 dự án khu dân cư, khu đô thị và tái định cư. Như vậy đến năm 2030, H.Long Thành sẽ có gần 4 ngàn ha đất ở của cả khu vực nông thôn lẫn đô thị, tăng gần 2.360ha so với giai đoạn trước. Trong đó, đất ở đô thị là 360 ha, đất ở khu vực nông thôn gần 3,6 ngàn ha. H.Long Thành là nơi quy hoạch đất ở nhiều nhất so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Dự kiến của huyện sẽ trở thành đô thị loại III vào năm 2030, hướng đến sẽ lên thành phố.

Trong những năm tới, H.Long Thành sẽ triển khai nhiều dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, do đó sẽ thu hút nhiều người dân đến sinh sống và làm việc.

                                                                                                      Vi Quân