Khởi Công Xây Dựng Ba Công Trình Hạ Tầng Xã Hội Tại Khu Tái Định Cư Lộc An – Bình Sơn

Ba công trình được khởi công xây dựng tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn gồm có chợ, trung tâm thể thao văn hóa và một trường trung học cơ sở.

Theo Báo Đồng Nai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, ngày 27/5, ba công trình tiếp theo thuộc dự án thành phần xây dựng hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, dự án Sân bay quốc tế Long Thành đã được khởi công.

Cụ thể, ba công trình được khởi công xây dựng gồm có chợ, trung tâm thể thao văn hóa và một trường trung học cơ sở.

Trước đó, 4 công trình thuộc dự án thành phần xây dựng hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn cũng đã được khởi công xây dựng gồm trụ sở UBND xã, hai trường mầm non và một trường tiểu học.

Theo quy hoạch, để phục vụ các nhu cầu cho người dân vùng dự án Sân bay quốc tế Long Thành khi chuyển đến sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn sẽ có 11 công trình hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng tại đây.

Đối với 4 công trình còn lại, theo dự kiến cũng sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 6/2021.

Thi công các công trình khu tái định cư lộc an bình sơn
Thi công các công trình khu tái định cư lộc an bình sơn

Về công tác bàn giao đất tái định cư, ngày 21/5, UBND huyện Long Thành đã tổ chức lễ bàn giao đất tại định cư tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn cho 24 hộ dân đầu tiên.

Trong đó, có 9 hộ dân được UBND huyện Long Thành trao quyết định bàn giao đất cùng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Theo UBND huyện Long Thành, để đảm bảo tiến độ thực hiện, trong thời gian qua, huyện đã triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Trong số hơn 5.500 hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án có đất bị thu hồi có hơn 4.300 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa trắng và phải bố trí tái định cư.

Hiện nay, Hội đồng bồi thường xét tái định cư cấp huyện đã tổ chức xét duyệt tái định cư cho hơn 1.000 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, có 634 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư.