Đồng Nai Bàn Giao Hơn 2.300 Thửa Đất Tại Khu Tái Định Cư Lộc An – Bình Sơn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng 2.331 thửa đất tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn để thực hiện cắm mốc.

Theo Báo Đồng Nai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thực hiện bàn giao mặt bằng 2.331 thửa đất tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để thực hiện công tác cắm mốc đất.

Cụ thể, trong tổng số 2.331 thửa đất được giao có 1.802 thửa đất thuộc các khu ưu tiên tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn gồm khu 5, 7 và 9. Đối với khu 5, đã bàn giao toàn bộ 15/15 lô đất với tổng số 408 thửa đất; khu 7 đã thực hiện bàn giao 12/12 lô đất với tổng số 506 thửa đất và khu 9 đã thực hiện bàn giao 23/26 lô đất với 888 thửa đất.

Đối với các khu còn lại, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thực hiện bàn giao được 529 thửa đất, gồm 275 thửa đất thuộc khu 10 và 254 thửa đất thuộc khu 11.

Đối với các tổ chức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã bàn giao mốc đất tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn cho các tổ chức tôn giáo gồm: nhà thờ Thành Tâm, nhà thờ Thành Đức và chùa Bửu Lâm.

Liên quan đến công tác tái định cư cho người dân, Hội đồng bồi thường xét tái định cư huyện Long Thành đã tổ chức xét duyệt tái định cư cho hơn 1.000 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, có 899 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để có hệ thống hạ tầng đồng bộ phục vụ các hộ dân khi chuyển về sinh sống tại đây.