Đánh giá quy hoạch sử dụng đất H.Trảng Bom giai đoạn 2021- 2030

Ngày 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã làm việc với Hội đồng thẩm định quy hoạch đất cấp huyện để đánh giá quy hoạch sử dụng đất H.Trảng Bom giai đoạn 2021- 2030.

  Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo

Vấn đề các thành viên trong Hội đồng thẩm định quan tâm là chuyển đổi hơn 100ha đất rừng sang đất trồng cây lâu năm, quy hoạch cơ sở giết mổ, bổ sung thêm 2 cụm công nghiệp, hướng tuyến của đường Bắc Sơn- Long Thành, tính toán lại quy hoạch đất ở…

H.Trảng Bom có tổng diện tích đất tự nhiên trên 32,5 ngàn ha, đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp hơn 22,5 ngàn ha và đất phi nông nghiệp gần 7,5 ngàn ha. Trong giai đoạn 2011-2021, H.Trảng Bom chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để triển khai các dự án trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất ở. Trong giai đoạn 2011-2020, H.Trảng Bom quy hoạch 616 dự án với diện tích hơn 5,8 ngàn ha, nhưng chỉ thực hiện xong được 144 dự án có diện tích hơn 370ha, đang triển khai 121 dự án diện tích gần 4 ngàn ha. Nguyên nhân khiến các dự án triển khai chậm là do vướng về chính sách, thiếu vốn, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trong giai đoạn 2021- đến 2030, quy hoạch sử dụng đất của H.Trảng Bom sẽ có nhiều thay đổi như: chuyển đổi hơn 6,4 ngàn ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để triển khai các dự án trên lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, đất ở. Trong đó, đất công nghiệp tăng hơn 900ha, đất làm đường giao thông tăng thêm 2,5 ngàn ha, đất giáo dục tăng thêm gần 240ha, đất ở tăng 440ha…

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, H.Trảng Bom tính toán các tiêu chí để năm 2025 lên thị xã và năm 2030 lên thành phố để quy hoạch quỹ đất cho phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo, H.Trảng Bom phối hợp với đơn vị tư vấn xem xét bổ sung những ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định vào phương án quy hoạch sử dụng đất cho giai đoạn 2021-2030. Trong những năm tới, tỉnh sẽ thúc đẩy nhanh dự án đường vành đai 4 đi qua địa bàn huyện để tạo đột phá trong phát triển kinh tế, huyện tính toán các khu đất lợi thế để đưa vào quy hoạch sử dụng đất để khai thác. Đồng thời, H.Trảng Bom bổ sung thêm các khu tái định cư, dự án nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp và tíết kiệm đất ở bằng cách quy hoạch những dự án nhà ở cao tầng.

                                                                                                     Vi Quân